Cijfers & meer

  • Ongeveer 5 op 100 kleuters stottert op een bepaald moment

  • Ongeveer 1 op 100 mensen blijft stotteren

  • Ongeveer 1 op 5 mensen heeft ooit gestotterd

  • Overal ter wereld komt stotteren voor, bij alle leeftijden en zowel bij jongens als bij meisjes

  • Het heeft niets te maken met ‘slim’ of ‘dom’ zijn

  • Stotteren kan familiaal voorkomen, maar dit hoeft niet

  • Stotteren wordt beïnvloed door omgevingsfactoren (bv. spreekdruk, reacties van de luisteraar) en door persoonsgebonden factoren (bv. temperament, emotie, vermoeidheid)

  • De kenmerken en ernst kunnen verschillen van persoon tot persoon, van dag tot dag en zelfs binnen 1 dag

  • Bekende mensen stotteren ook. Het is leuk om te weten dat je niet alleen bent! Ook Winston Churchill, Marilyn Monroe, Bruce Willis, Carly Simon en Tiger Woods hebben met stotteren te maken (gehad). Op Wikipedia wordt een lijst bijgehouden met bekende mensen die stotteren. Benieuwd? Klik even door!

Wat is stotteren?

Oorzaak van stotteren

Enkele tips