Onderzoek

Intake
U kan vrijblijvend op intakegesprek komen om samen te bepalen of verder onderzoek al dan niet aangewezen is en wat therapie voor u kan betekenen.

Bij jonge kinderen vragen we, indien mogelijk, de aanwezigheid van beide ouders. De kinderen zelf hoeven hierbij niet aanwezig te zijn.

Onderzoek
Het onderzoek gebeurt in een zo ontspannen mogelijke setting en bestaat uit een stuk spontaan spreken (door spel bij kinderen) en enkele vragen, aangepast aan de leeftijd. Bij kinderen uit het lager onderwijs, tieners, adolescenten en volwassenen wordt ook de vloeiendheid tijdens het lezen nagegaan.

Nabespreking
Vervolgens worden de resultaten besproken met de betrokkenen en zetten we samen lijnen uit voor therapie.

Therapie voor jonge kinderen

Therapie voor oudere kinderen en tieners

Therapie voor adolescenten en volwassenen

Procedure aanvraag tegemoetkoming

Tarieven