Procedure aanvraag tegemoetkoming

Informatie over de procedure van aanvraag voor tussenkomst van de ziekteverzekering. U aangeboden door de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.
www.vvl.be

Stap 1: Een voorschrift voor het logopedisch onderzoek

Als je een logopedisch onderzoek wil laten uitvoeren, moet je eerst een voorschrift hebben. (Voor een informatieve intake is dit nog niet nodig!)

Het aanvangsbilan kan door een geneesheerspecialist (NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater of psychiater) worden voorgeschreven of door de huisarts na overleg met de specialist.

Een eerste therapievoorschrift voor stotteren mag voorgeschreven worden door NKO, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater of psychiater. Een verlenging kan door eenzelfde geneesheerspecialist worden voorgeschreven of door de huisarts na overleg met de specialist.

Benodigde document: Vernieuwdmedischvoorschrift2013_3

Stap 2: Het logopedisch onderzoek en rapport (bilan)

Heb je een voorschrift van een geneesheerspecialist voor een logopedisch onderzoek ?

Dan kan je een afspraak maken bij een logopedist. De logopedist zal je vooraf informeren over het onderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten maakt de logopedist een
bilan op. Dit wordt in een rapport neergeschreven. Dit rapport wordt terug aan de geneesheerspecialist voorgelegd. Anders gezegd: na het logopedisch onderzoek ontvang je een rapport van de logopedist. Dan kan je een afspraak maken bij de geneesheerspecialist die het voorschreef. Leg het ter rapport van de logopedist ter beoordeling voor aan de dokter.

Stap 3: Het voorschrift voor logopedische behandeling

Heb je het onderzoek bij de logopedist achter de rug en heb je het rapport voorgelegd aan de geneesheerspecialist?

De geneesheer-specialist zal het rapport van de logopedist raadplegen. Indien blijkt dat er behandeling is aangewezen, kan de geneesheer-specialist het voorschrift opstellen voor de behandeling. Dit voorschrift bevat de stoornis en het volume van behandeling meestal voor een jaar. Eens je het voorschrift voor behandeling hebt, kan de logopedische behandeling starten en kan het dossier voor het ziekenfonds worden opgemaakt. Contacteer dan de logopedist voor een afspraak voor therapie.

Stap 4: Het dossier voor het ziekenfonds.

Twee voorschriften heb je al. De logopedist zal nu het dossier opmaken voor het ziekenfonds.

De logopedist maakt het bilan op gericht aan de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds. Er wordt ook een aanvraagformulier ingevuld en toegevoegd. Dit aanvraagformulier dient te worden voorzien van de handtekening van de rechthebbende en van een kleefstrookje van het ziekenfonds. Het volledig dossier
voor aanvraag van tussenkomst bestaat uit:

  • het voorschrift voor logopedisch onderzoek
  • het voorschrift voor logopedische therapie
  • het rapport van de logopedist
  • het aanvraagformulier met handtekening en kleefbriefje
    Benodigde document: FormulieraanvragenRIZIV1

Dit dossier dient binnen de 60 dagen na de eerste datum van het logopedisch onderzoek
te worden ingediend.

Onderzoek

Therapie voor jonge kinderen

Therapie voor oudere kinderen en tieners

Therapie voor adolescenten en volwassenen

Honoraria