Honoraria

Ik werk als geconventioneerde logopediste. Dit wil zeggen dat de tarieven, wettelijk opgelegd door het RIZIV, van toepassing zijn.

De intake is vrijblijvend en zal dus niet worden aangerekend.

Onderstaande honoraria gelden voor stotteren sinds 1 juni 2022 (verzekeringstegemoetkoming, indien van toepassing):

Sessie Honorarium Tegemoetkoming Eigen opleg
Logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag per half uur €34,28 €26,78 €7,50
Therapiesessie van 30 minuten €29,28 €23,78 €5,50
Therapiesessie van 60 minuten €58,81 €34,77 €11,00
Individuele zitting ouderbegeleiding van 60 minuten (zonder cliënt) €58,81 €47,81 €11,00
Collectieve zitting (3 of 4 ouderparen) van ouderbegeleiding van 60 minuten (zonder cliënt) €29,28 €47,81 €5,50

Onderzoek

Therapie voor jonge kinderen

Therapie voor oudere kinderen en tieners

Therapie voor adolescenten en volwassenen

Procedure aanvraag tegemoetkoming