Therapie voor jonge kinderen

Vaak wordt te lang gewacht met stottertherapie voor jonge kinderen, hoewel het zeer belangrijk is therapie zo vroeg mogelijk op te starten. Therapie kan worden opgestart vanaf een leeftijd van 2,5 jaar. Bij een vroege start is er een grotere kans dat er geen bijkomende stottergedragingen en/of negatieve gedachten en gevoelens ontstaan. Het uitblijven van deze reacties heeft een positief effect op de evolutie van het stotteren. Daarom bekijk ik graag met de ouders wat aangewezen is voor hun kind in dit stadium en wat hun wensen zijn. Van hieruit bepalen we samen de therapie.

Opvolging bij kinderen jonger dan 6 jaar
Er wordt géén therapie gegeven wél tips, na 3 maanden wordt het spreken opnieuw geëvalueerd.

Indirecte therapie bij kinderen jonger dan 6 jaar
We werken met ouders rond verminderen van factoren die stotteren uitlokken en versterken (vb. beurt geven en nemen, spreektempo verlagen). We werken niet direct met het kind, maar via coachen van de ouders tijdens activiteiten met hun kind.

Directe therapie bij kinderen jonger dan 6 jaar
We werken rechtstreeks rond stotteren en zaken die het stotteren in stand houden of versterken (bv. emoties, stress, spreektempo). Het stotteren zal worden benoemd en besproken op een speelse manier.

Bij therapie van (jonge) kinderen is het belangrijk dat de ouders mee betrokken zijn. Zo kunnen ze de kennis en vaardigheden meenemen naar huis en zelf toepassen.

Onderzoek

Therapie voor oudere kinderen en tieners

Therapie voor adolescenten en volwassenen

Procedure aanvraag tegemoetkoming

Honoraria