Therapie voor adolescenten en volwassenen

Ook voor adolescenten en volwassenen geldt dat de kans zeer klein is dat het stotteren nog zal verdwijnen. Therapie zal meer gericht worden op het omgaan met stotteren. Samen zoeken we naar de factoren die het stotteren in stand houden of versterken. We werken naar competentie en zelfzekerheid in het spreken. Indien gewenst kunnen we eveneens technieken leren waardoor we het spreken en bijgevolg ook het stotteren beter leren controleren.

Onderzoek

Therapie voor jonge kinderen

Therapie voor oudere kinderen en tieners

Procedure aanvraag tegemoetkoming

Tarieven