Therapie voor oudere kinderen en tieners

Vanaf een leeftijd van 6 jaar is de kans op het verdwijnen van ontwikkelingsstotteren zeer klein. Therapie zal vanaf deze leeftijd dan ook gericht worden op het omgaan met stotteren zowel voor de cliënt als zijn/haar omgeving. We trachten te komen tot een meer ontspannen manier van stotteren en meer zelfzekerheid over zichzelf als spreker. Daarnaast leren we ook hoe om te gaan met verschillende moeilijke situaties (bv. spreekbeurt, kennis maken met nieuwe mensen, pestgedrag, enzovoort). Indien gewenst kunnen we eveneens technieken leren waardoor we het spreken en bijgevolg ook het stotteren beter leren controleren.

Onderzoek

Therapie voor jonge kinderen

Therapie voor adolescenten en volwassenen

Procedure aanvraag tegemoetkoming

Honoraria